50% KUP TYLKO DLA NIEKTÓRYCH TWÓRCÓW

1802

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich . Limit wzrośnie, ale niestety nie każdy z twórców będzie uprawniony do zastosowania 50% kosztów.

Wysokość limitu

Limit 50% kosztów zostanie podwyższony sporo, bo aż dwukrotnie, z kwoty 42.764 złotych do kwoty górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej czyli do kwoty 85.528 złotych.

Kogo obejmą podwyższone koszty?

Niestety nie każdy z twórców będzie objęty nowym limitem. Zgodnie z ust. 9b dodanym do Art. 22 ustawy o pdof:

“Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

1)  twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4)  w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5)  publicystycznej.”

Co ważne, katalog ten jest katalogiem zamkniętym, czyli jedynie twórcy, którzy zostali w nim wymienieni mogą skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. Zauważmy, że na liście rodzajów działalności objętych podwyższonymi kosztami nie ma wielu zawodów: copywriterów, inżynierów i projektantów, specjalistów IT poza programistami, a także tłumaczy, projektantów odzieży, geodetów. Nowe regulacje wykluczają możliwość stosowania podwyższonych kosztów przez wielu doradców z różnych branż, którzy do tej pory korzystali z wyższych kosztów tworząc analizy, raporty, opracowania czy plany przekształceń.