CZY MOGĘ ZASTOSOWAĆ STAWKĘ 0% NA MYSZKI KOMPUTEROWE PRZY SPRZEDAŻY DLA SZKÓŁ?

1953
Zajmujemy się sprzedażą sprzętu komputerowego, bardzo często dostajemy zamówienia od szkół na zakup komputerów przy zastosowaniu stawki preferencyjnej 0%. Zwykle, zamówienia obejmują jednostki centralne lub monitory, które jak wiemy są wymienione w załączniku 8 do ustawy o VAT. Tym razem dostaliśmy zamówienie, na którym wymieniono: 8 jednostek centralnych, 10 monitorów, 12 klawiatur oraz 7 myszek. Zamawiająca szkoła uważa, że przekładając zamówienie oraz zaświadczenie z organu nadzorującego, jesteśmy zobowiązani do wystawienia faktury ze stawką 0%. Myszki i klawiatury nie zostały wymienione w załączniku do ustawy, dlatego według nas nie powinny być objęte stawką 0%, Klient uważa inaczej, czy ma rację ?

Art. 83 ust. 13 wskazuje, że opodatkowaniu stawką 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 ustawy o VAT. Wszystkie inne towary będą opodatkowane właściwą dla nich stawką.

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO USTAWY O VAT

Poz.Nazwa towaru
1Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2Drukarki
3Skanery
4Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
5Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)
 

Stawka 0% podatku dotyczy ściśle dostawy towaru w postaci zestawów komputerów stacjonarnych (po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych ustawą). Będzie tym towarem zestaw komputerów stacjonarnych, który będzie w pełni gotowy do prawidłowego funkcjonowania. Należy uznać że, niezbędne do stworzenia takiego zestawu jest skompletowanie: jednostki centralnej, monitora, klawiatury oraz myszki. Pomimo, że zarówno myszki jak i klawiatury nie zostały bezpośrednio wymienione w załączniku do ustawy o VAT, należy zwrócić uwagę na charakter zamówienia. Kompletując zestaw komputerowy, niezbędne jest wykorzystanie myszki oraz klawiatur do stworzenia kompletnego, zdatnego do funkcjonowania sprzętu. Zamawiający, nie wymienia takiej samej ilości sprzętu, liczba części różni się, mamy: 8 jednostek centralnych, 10 monitorów, 12 klawiatur oraz 7 myszek. Prawidłowym będzie, jeśli zostanie przyjęte, stworzenie 7 zestawów komputerowych w skład których wchodzi: 7 jednostek centralnych, 7 monitorów oraz odpowiednio 7 myszek i klawiatur – te sprzęty jako zestaw komputerowy mogą być objęte stawką 0 %. Pozostałe składowe zamówienia: 1 jednostka centralna oraz 2 monitory również zostanie objęta stawką 0 %, natomiast pozostałe części tj. 5 klawiatur wykracza zarówno poza sprzęt komputerowy wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT jak i poza tworzony zestaw komputerowy. Klawiatury, które nie wchodzą w skład zestawu komputerowego zostaną objęte stawką 23 %. Dlatego stanowisko zamawiającego jest błędne, ponieważ nie wszystkie sprzęty podlegają stawce 0 %. Szczególną uwagę w takich sytuacjach trzeba zwracać na ilość zamawianego sprzętu, pomimo wskazania w zamówieniu 12 sztuk klawiatur objęte stawką 0% będą tylko te które tworzą zestaw komputerowy, a pozostała z nich, wykraczające poza zestaw komputerowy podlegają 23 %. Pamiętajmy, że zastosowanie stawki 0% jest możliwe tylko wtedy, gdy dokonujący dostawy będzie w posiadaniu stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.