WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ A ZUS

9002
PYTANIE: Zamierzam wraz z kilkoma osobami założyć spółkę komandytową. Nie prowadzę działalności gospodarczej, nie jestem również nigdzie zatrudniony. Przekazano mi informację, że pomimo tego, że nie jestem przedsiębiorcą będę musiał opłacać składki ZUS? Czy to prawda?

Zgodnie z Art. 8, ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą działalność pozarolniczą uznaje się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. W związku z tym będzie Pan podlegał regułom dotyczącym np. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Oznacza to, że będzie Pan opłacał składki na ubezpieczenie społeczne obliczane od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wynoszącego w 2018 roku 2665,80 zł, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczane od podstawy 3554,93. Nie ma jeszcze danych na rok 2018. Dodatkowo będzie konieczność opłacania składki na Fundusz Pracy w wysokości 65,31 zł w roku 2018.

Łączna kwota składek ZUS będzie wynosiła 1232,16 złotych (z chorobowym) oraz 1166,85 zł  (bez chorobowego).

Ważne! W przypadku komandytariusza spółki komandytowej nie ma możliwości skorzystania z tzw. małego ZUS, czyli z możliwości opłacania składek obliczanych od 30% minimalnego wynagrodzenia, których wysokość w 2018 roku wynosi 520,10 zł (z chorobowym) lub 504,66 zł (bez chorobowego). Z tego przywileju mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (Art. 8 ust. 6 pkt 1).

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i w tej dacie powinna nastąpić rejestracja Pana do ubezpieczeń. Warto zwrócić uwagę, że pomimo tego, że wspólnik spółki komandytowej jest traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń z kodem  05 70 X X. Rejestracji dokonuje Pan z kodem:  05 43 X X  (X – oznacza ewentualne prawo do emerytury lub renty oraz stopień niepełnosprawności).

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa