ROZSZERZENIE ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA NA DYSKI – JEST ZGODA UE!

1552

Resort finansów systematycznie pracuje nad uszczelnianiem kolejnych luk w podatku VAT. Rząd stopniowo wdrażał kolejne zmiany, które nakładały obowiązek stosowania odwróconego VAT przy sprzedaży telefonów i laptopów. Branża elektroniczna jest jednak wciąż narażona na duże wyłudzenia z tytułu VAT, w poprzednich latach wynosiła ona prawie 400 mln zł. Szczególnie narażony na wyłudzenia jest rynek dysków twardych, gdzie, według polskich władz nasilił się proceder wyłudzeń podatku VAT przez zastosowanie mechanizmu „znikającego podatnika”. Skala i zakres tego procederu ma bezpośredni, bardzo negatywny wpływ na tych dystrybutorów, którzy nie uczestniczą w przestępczych działaniach, i prowadzi do spadku wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT.

W piśmie, które wpłynęło do Komisji dnia 7 października 2016 r., Polska zwróciła się o przyznanie odstępstwa od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE (który stanowi, że podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług jest, co do zasady, obowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) organom podatkowym) w celu zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do dostaw dysków twardych, takich jak dyski SSD i HDD.

W piśmie rząd uzasadniał, że pomimo wprowadzenia szeregu środków mających zlikwidować zjawisko wyłudzania VAT na rynku dysków SSD i HDD, konieczne jest dodatkowe wsparcie w postaci tymczasowego środka, takiego jak wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na te towary. Należy zatem upoważnić Polskę do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia od dnia 1 stycznia 2018 r. Odstępstwo powinno być ograniczone w czasie do dnia 31 grudnia 2020 r. Do momentu wygaśnięcia odstępstwa środki wprowadzone przez Polskę mają zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wyłudzeń VAT w sektorze dysków twardych.

Decyzją wykonawczą z dnia 10 października 2017 roku Polska została upoważniona do stosowania odwrotnego obciążenia w przypadku dostaw dysków twardych, takich jak dyski SSD i HDD.

W rzeczywistości, przyznanie Polsce upoważnienia do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do dostaw dysków twardych SSD i HDD od 1 stycznia 2018 r. nie oznacza jednak automatycznego objęcia tych towarów odwrotnym obciążeniem. Wydana przez Komisję Europejską zgoda, w efekcie będzie skutkować zmianą ustawy o VAT. Wprowadzenie zmian w ustawodawstwie spowoduje, że dyski te zostaną wykreślone z załącznika nr 13 do ustawy, na rzecz dodania ich do załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Jednak na obecnym etapie nie można podać konkretnej daty, z którą to wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o VAT.