DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA NIE DLA KAŻDEGO

11757
26 stycznia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo Przedsiębiorców, która diametralnie zmienia sytuację osób rozpoczynających przygodę z własnym biznesem. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że niestety mogą mieć też swoją ciemną stronę i stworzyć warunki do nadużyć. Działalność nierejestrowana, bo o niej mowa może daje możliwość prowadzenia całkiem sporego biznesu na czarno i to całkiem legalnie. Jak bowiem udowodnić, że przychód uzyskany w danym miesiącu to 500 a nie 5000 złotych jeśli wpłata dokonana była z ręki do ręki od osoby fizycznej?
Dla kogo działalność nierejestrowana?

Zgodnie z Art. 5 Prawa Przedsiębiorców „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia”. W praktyce oznacza to, że jeśli miesięczny przychód osoby fizycznej nie przekroczy 1050 złotych (w 2018 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 złotych) taka działalność zarobkowa nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza i tym samym nie będzie wymagała wpisu do CEIDG oraz opłat składek ZUS.

Limit przychodów to nie wszystko

Limit przychodów miesięcznych to nie jedyny warunek, który musi być spełniony aby skorzystać z takiej formy zarobkowania. Idea jaka przyświecała twórcom ustawy to pomoc początkującym przedsiębiorcom, oraz tym, którzy taką działalność będą traktować jako dodatkowe zajęcie i dla których obciążenia mogą przekroczyć uzyskiwane przychody.

Dlatego, też we wspomnianym Art. 5 ustawy pojawił się dodatkowy zapis mówiący o tym, że działalność nierejestrowana będzie dotyczyć osoby fizycznej, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z działalności nierejestrowanej nie będą mogły też skorzystać spółki cywilne (choć składają się ze współpracujących osób fizycznych).

Działalność nierejestrowana a przekroczenie przychodu

Po przekroczeniu przychodu mamy jasną i klarowną sytuację opisaną w Art. 3 i 4 ustawy.

Jeżeli przychód przekroczył w danym miesiącu wysokość 1050 złotych działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

W takim przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu.

Plusy i minusy

Na wprowadzeniu zmian skorzystają osoby prowadzące działalność zarobkową na małą skalę, dla których obciążenia związane z prowadzoną działalnością są zbyt duże, przez co sama działalność staje się nieopłacalna. To dobra zmiana dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie, dokonujących sprzedaży towarów lub usług dla osób fizycznych.

Niestety na takim rozwiązaniu nie skorzystają osoby współpracujące z innymi przedsiębiorcami, dla których podstawą współpracy jest wpis do rejestru, a często i zgłoszenie do VAT.

Oczywiście zmiana ta to wielkie pole do nadużyć. Jak bowiem kontrolować limit przychodów osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną skoro większość rozliczeń odbywa się w takich przypadkach gotówkowo? Dodatkowo na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat prowadzenia jakichkolwiek ewidencji księgowych i sposobu dokumentowania przychodu.

Według nas niezbędne jest uszczelnienie tego systemu w taki sposób aby rzeczywiście przyniósł korzyści początkującym a nie przyczynił się do rozkwitu szarej strefy.

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa