ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA JUŻ OBOWIĄZUJĄ

  1634
  elektroniczne zwolnienia

  Elektroniczne zwolnienia stały się faktem. Te w wersji papierowej miały być wystawiane tylko do końca czerwca 2018. Od lipca miały zostać całkowicie zastąpione przez elektroniczne zwolnienia. Minister rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przesunęła jednak termin na grudzień 2018 roku. Lekarze nie zdążyliby dostosować gabinetów i komputerów do pierwotnej daty wejścia w życie nowych regulacji.

  Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2016 roku można było wystawiać zwolnienia zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wprowadzenie tylko jednej, elektronicznej formy zwolnień od 1 grudnia 2018 roku ma usprawnić proces wystawiania dokumentu oraz jednoczenie przyspieszyć przekazanie informacji pracodawcy.

  Gdy lekarz wystawi e-ZLA, każdy pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie miał niemal natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie będzie musiał sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Co ważne, nie będzie musiał także przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS.

  W związku z planowanymi zmianami warto sprawdzić czy pracodawcy posiadają dostęp do ZUS PUE.

  Warto pamiętać, że teraz zwolnienia lekarskie mogą być drukowane tylko w uzasadnionych przypadkach. Zawsze na żądanie pacjenta oraz gdy płatnik nie ma profilu na PUE ZUS. Papierowe zwolnienie zostanie nam również wręczone podczas wizyty domowej (kiedy nie ma dostępu do internetu lub możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, certyfikatu z ZUS lub podpisu zaufanego).

  Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe i potrzebujesz uzyskać pełnomocnictwo, aby samodzielnie pobierać elektroniczne zwolnienia przekaż do ZUS wypełniony druk:

  Pełnomocnictwo ZUS PEL

  Jak sprawdzić czy w panelu płatnika pojawiły się nowe zaświadczenia ZUS ZLA i je wydrukować?

  Krok 1 – Logujemy się do Panelu Płatnika na stronie www.zus.pl

  Możemy zalogować się poprzez profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub przez bankowość elektroniczną.

  Krok 2 – znajdujemy się w naszym Panelu Płatnika jako FIRMA PRZYKŁADOWA (FIRMA X).

  Krok 3 – Aby sprawdzić zaświadczenia firm, od których uzyskaliśmy pełnomocnictwo wystarczy zmienić płatnika na żądanego korzystając z funkcji “Zmień Płatnika” i wybrać daną firmę z listy. Na liście będą widoczne wszyscy płatnicy, którzy złożyli ZUS PEL i upoważnili Cię do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

  Krok 4 – Aby zobaczyć listę wystawionych elektronicznych zaświadczeń ZUS ZLA dla wybranego Płatnika wybieramy opcję “Zaświadczenia lekarskie” po lewej stronie okna. Tu mamy wylistowane wszystkie zwolnienia wraz z serią i numerem oraz okresem niezdolności do pracy.

  Krok 5 – W celu wydrukowania danego zaświadczenia zaznaczamy je oraz wybieramy opcję “Szczegóły zaświadczenia ZUS ZLA” na dole okna. W oknie pojawi się pełny dokument. Naciskając prawy przycisk myszki wybieramy z rozwijanej listy opcję “Drukuj”.

  WAŻNE! Opcja drukowania pojawia się tylko podczas obsługi Panelu w wyszukiwarce Internet Explorer. Korzystając z innych wyszukiwarek nie mamy opcji wydruku. 

  Mamy nadzieję, że zmiany te ułatwią kontrolę zaświadczeń i raz na zawsze unikniemy już sytuacji, kiedy po terminie trafia do księgowych zagubione lub zapomniane przez właściciela  zwolnienie…

  Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa