ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA JEDNAK OD GRUDNIA 2018 – NOWY TERMIN

718
Zwolnienia lekarskie w wersji papierowej miały być wystawiane tylko do końca czerwca 2018. Od lipca miały zostać całkowicie zastąpione przez elektroniczne zwolnienia. Minister rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przesuwa jednak termin na grudzień. Lekarze nie zdążyliby dostosować gabinetów i komputerów do pierwotnej daty wejścia w życie nowych regulacji.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2016 roku można wystawiać zwolnienia zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wprowadzenie tylko jednej, elektronicznej formy zwolnień ma usprawnić proces wystawiania dokumentu oraz jednoczenie przyspieszyć przekazanie informacji pracodawcy.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, każdy pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie miał niemal natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie będzie musiał sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Co ważne, nie będzie musiał także przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS.

W związku z planowanymi zmianami warto sprawdzić czy pracodawcy posiadają dostęp do ZUS PUE.

Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe i potrzebujesz uzyskać pełnomocnictwo, aby samodzielnie pobierać elektroniczne zwolnienia przekaż do ZUS wypełniony druk:

Pełnomocnictwo ZUS PEL

Jak sprawdzić czy w panelu płatnika pojawiły się nowe zaświadczenia ZUS ZLA i je wydrukować?

Krok 1 – Logujemy się do Panelu Płatnika na stronie www.zus.pl

Możemy zalogować się poprzez profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub przez bankowość elektroniczną.

Krok 2 – znajdujemy się w naszym Panelu Płatnika jako FIRMA PRZYKŁADOWA (FIRMA X).

Krok 3 – Aby sprawdzić zaświadczenia firm, od których uzyskaliśmy pełnomocnictwo wystarczy zmienić płatnika na żądanego korzystając z funkcji “Zmień Płatnika” i wybrać daną firmę z listy. Na liście będą widoczne wszyscy płatnicy, którzy złożyli ZUS PEL i upoważnili Cię do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Krok 4 – Aby zobaczyć listę wystawionych elektronicznych zaświadczeń ZUS ZLA dla wybranego Płatnika wybieramy opcję “Zaświadczenia lekarskie” po lewej stronie okna. Tu mamy wylistowane wszystkie zwolnienia wraz z serią i numerem oraz okresem niezdolności do pracy.

Krok 5 – W celu wydrukowania danego zaświadczenia zaznaczamy je oraz wybieramy opcję “Szczegóły zaświadczenia ZUS ZLA” na dole okna. W oknie pojawi się pełny dokument. Naciskając prawy przycisk myszki wybieramy z rozwijanej listy opcję “Drukuj”.

WAŻNE! Opcja drukowania pojawia się tylko podczas obsługi Panelu w wyszukiwarce Internet Explorer. Korzystając z innych wyszukiwarek nie mamy opcji wydruku. 

Mamy nadzieję, że zmiany te ułatwią kontrolę zaświadczeń i raz na zawsze unikniemy już sytuacji, kiedy po terminie trafia do księgowych zagubione lub zapomniane przez właściciela  zwolnienie…