JPK NADCHODZI – PRZYGOTUJ SIĘ DO ZMIAN

805

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą wysyłać JPK_VAT.Oznacza to, że obowiązek przekazywania tego pliku bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Obecnie duże przedsiębiorstwa, oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych JPK_VAT, na wezwanie organu podatkowego – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – dostarczają również inne struktury JPK.

 

Kiedy nie składasz JPK_VAT?

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. obowiązek przekazywania pozostałych struktur JPK na żądanie urzędu obejmie również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą księgowość w formie elektronicznej. Pozostałe struktury to:

  • faktur,
  • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • wyciągów bankowych,
  • obrotów magazynowych,
  • ewidencji przychodów.

Ile będziesz miał czasu na przekazanie dodatkowych struktur JPK?

W przypadku konieczności przekazania pliku na żądanie duzi podatnicy mają nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Można je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Należy to jednak zrobić przed upływem tego terminu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Co jeśli wystawiasz faktury ręcznie lub e excelu?

Musisz pamiętać o dostosowaniu programów handlowo-magazynowych do nowych przepisów. Zasadnym wydaje się  zmiana programu od stycznia (choć obowiązek wysyłki plików na żądanie powstanie od lipca) w celu utrzymania spójności i ciągłości sprzedaży.

Źródło: Ministerstwo Finansów