FAKTURA TYLKO DO PARAGONU Z NIP – NIEZGODNA Z UNIJNĄ DYREKTYWĄ

1453

Resort spraw zagranicznych twierdzi, że przedsiębiorcy nie powinni tracić prawa do odliczenia podatku VAT z powodu braku NIP na paragonie. Projektowane rozwiązanie jest niezgodne z unijną dyrektywą VAT. Z jej Art. 220 wynika, że każdy podatnik powinien się upewnić, że odpowiednia osoba wystawiła fakturę m.in. jako udokumentowanie dostawy towarów lub świadczenia usług. Tymczasem, zgodnie z projektem, gdyby np. kasa fiskalna sprzedawcy nie drukowała paragonów z NIP, to wprawdzie doszłoby do transakcji, ale nie byłaby ona odpowiednio udokumentowana. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa, że w unijnej dyrektywie nie znajdziemy żadnego przepisu, który wiązałby prawo do odliczenia podatku z podaniem NIP.

Proponowane ograniczenie możliwości wystawiania faktur  jest niezgodne z przepisami dyrektywy 2006/112. Faktura jest dokumentem niezbędnym do tego, aby podatnik mógł zrealizować swoje podstawowe uprawnienie, jakim jest prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ustawodawca nie może takimi administracyjnymi metodami go ograniczać. Przypomnijmy też, że brak numeru identyfikacyjnego na fakturze nie uniemożliwia odliczenia. W planowanej nowelizacji w  przypadku braku NIP na paragonie, ustawodawca wyklucza możliwość wystawienia faktury a tym samym odliczenia VAT. Takie działanie narusza przepisy dyrektywy, co konsekwencji prowadzi do powstania szkody po stronie podatnika.

Projekt jest krytykowany ze względu na to, że w przypadkach pomyłki sprzedającego i pominięcia numeru NIP na paragonie, kupujący zostałby pozbawiony prawa do otrzymania faktury. Jest to niezgodne z zasadą neutralności VAT . Podatnik nie może być pozbawiony prawa do odliczenia VAT jeśli zakup służy działalności opodatkowanej. W projektowanych zmianach może to zostać zaburzone i doprowadzić do sytuacji, w których przedsiębiorcy nie będą mogli odliczyć zapłaconego VAT.

Pomimo słusznego celu, jakim jest wyeliminowanie oszustw, planowane zmiany mogą uderzyć w uczciwych podatników.

Źródło: Gazeta Prawna