HIPOTETYCZNE KOSZTY OBNIŻĄ PODATEK JUŻ OD 2019 ROKU

1682
hipotetyczne zyski będą kosztem

Finansujesz działalność spółki poprzez dokonywanie dopłat lub wypracowany zysk przeznaczasz na poczet kapitału zapasowego lub rezerwowego? Hipotetyczne koszty takiego finansowania już niebawem będą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Finansowanie kapitałem własnym obniży podatki

Nowelizacja ustawy o CIT zakłada możliwość ujęcia w kosztach podatkowych hipotetycznych kosztów związanych z wniesionymi dopłatami lub przekazaniem zysku na poczet kapitału zapasowego i rezerwowego. Do tej pory możliwe było ujmowanie w kosztach odsetek związanych z finansowaniem obcym np. poprzez kredyty czy pożyczki. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu finansowanie działalności kapitałem własnym przyniesie wymierne korzyści podatkowe.

Koszty hipotetyczne, czyli ile zyskamy?

Zgodnie z nowymi przepisami w kosztach będzie można ująć kwotę odsetek, którą musielibyśmy zapłacić, gdybyśmy korzystali z finansowania obcego. W świetle nowych przepisów nie jest to kwota dowolna, ustalona na przykład na podstawie wysokości odsetek zaciągniętego niedawno kredytu obrotowego. Do kosztów będzie można zaliczyć konkretną wartość odsetek. Będzie ona wyliczona przez pomnożenie stopy referencyjnej NBP (obecnie 1,5 proc.), powiększonej dodatkowo o 1 pkt procentowy, przez kwotę:

  • wniesionej do spółki dopłaty od wspólnika lub
  • zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Limity, o których trzeba pamiętać 

Ustawodawca niestety limituje koszty. Obliczone w ten sposób hipotetyczne odsetki nie będą mogły jednak przekroczyć w danym roku podatkowym 250 tys. złotych. Jednym słowem, aby uwzględnić taką kwotę w kosztach podatkowych wartość wniesionych dopłat lub zysku pozostawionego w spółce musiałaby osiągnąć 10 mln złotych. Hipotetyczne odsetki nie będą mogły być też ujmowane w kosztach bez ograniczenia czasowego. Tutaj też zastosowano 3 letni limit. Koszty zwiększymy w roku wniesienia dopłaty lub przekazania zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz w okresie dwóch kolejnych lat.

NID, czyli Notional Interest Deduction w krajach Unii

Systemy odliczania odsetek nominalnych przewidziane są w przepisach podatkowych niektórych państw Unii Europejskiej. Od kilkunastu lat funkcjonują one w Belgii, nieco krócej w Portugalii, we Włoszech i na Cyprze, a ostatnio wprowadzono je również na Malcie.

Projekt przewiduje, iż omawiane rozwiązanie obowiązywać będzie od 2020 r., jednakże również w odniesieniu do zysku zatrzymanego w roku 2019.

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa