I TY MOŻESZ BYĆ JAK J.F. KENNEDY

1263
W jaki sposób ustalać cele by były faktycznie realizowane? Jak zrobić to prawidłowo jednocześnie zwiększając swoją skuteczność?
Niech Twój cel będzie SMART

Jeśli chcemy by wzrosła nasza szansa na osiągnięcie założonego przez nas celu, wykorzystajmy do jego wyznaczenia model SMART. W prosty sposób pokazuje jak określać i formułować cele, a przy tym jest bardzo efektywny. Model wskazuje pięć cech, które powinny charakteryzować poprawnie opisany cel.

S – specyficzny (specific)

Cel powinien być jasno określony, poprawnie zdefiniowany oraz konkretnie wskazywać na to, co zamierzamy osiągnąć. Pozwala to na unikanie wszelkich niedomówień oraz ogólników, a w konsekwencji nie pozostawia miejsca na zbędną interpretację. Im bardziej szczegółowy cel, tym lepiej. Zastanówmy się więc co chcemy osiągnąć, po co zamierzamy to zrobić oraz w jaki sposób do tego dojdziemy.

M – mierzalny (measurable)

Żeby wiedzieć czy cel został osiągnięty, musimy mieć możliwość jego zweryfikowania. Określmy zatem mierniki, które jednoznacznie pozwolą nam zarówno na sprawdzenie postępów, jak i zmierzenie stopnia realizacji celu.

A – ambitny (ambitious)

Cel, który wyznaczymy powinien być ambitny, stanowiąc dla nas motywujące wyzwanie. Jego osiągnięcie nie może jednak wykraczać poza nasze możliwości, żeby nas nie zniechęcić do działania. Ważne jest również to, by był atrakcyjny, a jego realizacja przynosiła nam wymierne korzyści.

R – realny (realistic)

Istotne jest by cel był możliwy do osiągnięcia. Nie może być zbyt ambitny i oderwany od rzeczywistości. Nie wyznaczajmy nierealnych celów, z góry skazanych na niepowodzenie. Zastanówmy się więc, czy na pewno będziemy dysponować niezbędnymi zasobami potrzebnymi do jego realizacji.

T – terminowy (time bounded)

Konieczne jest określenie czasu potrzebnego na wykonanie celu. Konkretny termin będzie nas mobilizował do działania wyznaczając punkt, do którego będziemy dążyć. Brak wyszczególnionej daty sprawi, że nasz cel stanie się kolejnym, niezrealizowanym i odłożonym w czasie marzeniem. Termin musi być realny – jednym z najczęstszym błędów jest zakładanie zbyt krótkiego czasu realizacji.

Amerykańska precyzja

Przykładem celu określonego zgodnie ze SMART-ową sztuką jest zdanie wypowiedziane przez 35-tego prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1961 roku: „Jestem przekonany, że nasz naród powinien postawić sobie za cel, aby do końca tego dziesięciolecia umieścić człowieka na Księżycu i sprowadzić go bezpiecznie z powrotem na Ziemię”.

Jak widać, odpowiednio wyrażony cel jest kluczem do sukcesu. Amerykanom się to udało…