JAK ROZLICZYĆ WPŁATY DOKONANE PRZEZ PAYU?

4515
Prowadzimy sprzedaż w sklepie stacjonarnym oraz internetowym. Nasz sklep internetowy został połączony z operatorem płatności PayU. W zawartej umowie z PayU, zdecydowaliśmy że przekazanie wpłat odnotowanych na naszym koncie będzie odbywać się po skończeniu 1 dnia rozliczeniowego. Jeśli klient zakupi nasz towar, wybierając metodę płatności „płacę przez PayU”, dostajemy powiadomienie o rozpoczęciu zamówienia, w kolejnej wiadomości o dokonaniu zapłaty, którą PayU przekaże nam w kolejnym dniu. Tylko po odnotowaniu wpłaty, wydajemy towar klientowi lub kurierowi do dalszej dostawy. Za datę sprzedaży uznajemy wpłatę klienta na konto PayU a fakturę wystawiamy niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty w ciągu kilku dni. Czy robimy to prawidłowo? Czy powinniśmy uznawać za datę sprzedaży, moment zaksięgowania zbiorczego przelewu na naszym koncie bankowym? Tym samym, czy ta data powinna widnieć na fakturze?

W przytoczonym przez Państwa pytaniu, istotne jest wskazanie jak ustawa definiuje moment powstania obowiązku podatkowego:

  1. Ustawa o PIT – art. 14 ust. 1 c: za datę powstania przychodu (…) uważa się, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo, uregulowania należności.
  2. Ustawa o VAT – art. 19a ust. 1: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi,
    oraz ust. 5 pkt. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą, otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu wydania towarów

Załóżmy taką sytuację, że klient dokonał zamówienia z obowiązkiem zapłaty 31.10.2017 roku. W systemie PayU właśnie w tej dacie będzie widnieć płatności klienta. Na rachunku bankowym zbiorcze wpłaty klientów z dnia 31.10.2017 zostaną zaksięgowane 2.11.2017. Zgodnie z przytoczonym zapisem ustawy o PIT ważna jest data otrzymania należności, a jest nią data odnotowania jej na koncie PayU. Taką samą zasadę podaje ustawa o VAT – „otrzymanie całości zapłaty”. W kierowanym z Państwa strony pytaniu, wspomniano, że towar jest wydany tylko po otrzymaniu płatności. Należy pamiętać, że do celów ewidencyjnych VAT musimy określić, które ze zdarzeń nastąpiło pierwsze: zapłata czy wydanie towaru, to właśnie ta data uznawana jest za moment powstania obowiązku VAT. Stanowisko zaprezentowane w pytaniu jest prawidłowe. Przesunięcie terminu, utożsamienie go z datą wpływu na rachunek bankowy byłoby błędne. Od momentu otrzymania wpłaty na konto PayU, mają Państwo możliwość dysponowania tymi środkami. Niektórzy operatorzy płatności, pozwalają na samodzielne przelewanie przez firmy swoich środków. Uznawanie daty pojawienia się środków na rachunku bankowym firmy, rodziłoby nieprawidłowości w określaniu zobowiązań podatkowych, ponieważ firmy posiadające rachunki u pośredników płatności mogłyby przesuwać te środki z odstępstwem kilku tygodni czy nawet miesięcy.

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa