JAK ZOSTAĆ DOBRYM SZEFEM?

994

Bycie szefem brzmi dumnie. Tytuł, prestiż, brak obowiązków. Może jedynie zarządzanie ludźmi, ale przecież to nie może być takie trudne. Czy aby na pewno?

A gdyby tak ….

Większość z nas widziałaby siebie w roli menedżera zarządzającego zespołem ludzi. I większość z nas byłaby przekonana, że robiłaby to zdecydowanie lepiej od naszego szefa. Pytanie, czy poradzilibyśmy sobie z zamianą ról i sprostalibyśmy codziennym wyzwaniom menedżera? A co z wiedzą, doświadczeniem i potrzebnymi umiejętnościami? Co szef powinien robić, żeby dobrze zarządzać?

Po pierwsze – planuj

Zanim określisz cele i zadania, dzięki którym Ty i Twój zespół je osiągniecie, zaplanuj swoją własną pracęroztargniony i działający ad hocowo szef jest tylko źródłem stresu. Dopiero wiedząc, co chcesz osiągnąć możesz planować pracę swojego zespołu. Korzystaj przy tym z różnych technik- pomogą zapanować nad planem nie tylko pojedynczego dnia, ale również zadaniami w dłuższej perspektywie czasowej.

Po drugie – organizuj

Gdy już znasz cel wykorzystaj dostępne środki oraz zasoby, by móc go osiągnąć. Zadecyduj kto najlepiej wykona konkretne zadanie i określ czas, w  jakim zaplanowana praca powinna zostać zrealizowana. Deleguj zadania w taki sposób, by pracownik po zakończonej rozmowie znał Twoje oczekiwania i miał jasność, jak powinien je wykonać.

Po trzecie – kieruj

Spraw, by zespół nie tylko umiał, ale też chciał wykonać powierzone mu zadania zgodnie z założonym planem. Motywuj. Rozmawiaj ze swoimi pracownikami oraz udzielaj bieżących informacji zwrotnych. Dowartościowuj i przekazuj konstruktywną krytykę, która odnosi się do konkretnych zachowań oraz określa Twoje oczekiwania na przyszłość.

Po czwarte kontroluj

Obserwuj postępy pracy. Sprawdzaj realizację zaplanowanych zadań z wyznaczonymi miernikami, porównuj rzeczywistość z ustalonymi celami. Prowadź dialog z pracownikami i wspieraj ich, kiedy jest to koniecznie. Koryguj błędy, ale także wzmacniaj efektywne działania i zachowania doceniając nawet drobne sukcesy.

Po piąte – motywuj

Firmę tworzą ludzie – ich zaangażowanie przekłada się na chęć do pracy oraz osiągane wyniki. Angażuj pracowników w sprawy firmowe, pytaj o zdanie i słuchaj tego, co mają do powiedzenia. Rozwijaj zarówno samodzielność swoich ludzi, jak i ich mocne strony. Ufaj w możliwości pracowników. I bądź uczciwy na każdym polu.

Po szóste – nie bój się przyznać do porażki

Nie ma ludzi nieomylnych. Każdy popełnia błędy. Nawet szef. Ale żeby uczyć się na błędach trzeba przede wszystkim wiedzieć, gdzie zostały popełnione, żeby móc wyciągnąć z nich wnioski. Informacja zwrotna, którą otrzymujemy od podwładnych i współpracowników, stanowi wartość samą w sobie. Dobrze jest jednak samemu przyjrzeć się naszym niepowodzeniom, zanalizować to co się wydarzyło, a następnie wprowadzać wnioski w życie. Bo jeśli chęć zmiany wyjdzie od nas samych, będzie miała większą szansę na powodzenie.