JEDNOLITA GOSPODARCZO TRANSAKCJA – ODWROTNE OBCIĄŻENIE CZY STAWKA 23%

1295

PYTANIE: Prowadzimy spółkę zajmującą się sprzedażą sprzętu komputerowego. W ciągu ostatnich kilku miesięcy sprzedaliśmy klientowi kilkanaście sztuk laptopów. Dostawa była każdorazowo dokumentowana fakturą, a każda z faktur nie przekroczyła jednostkowo kwoty 5000 złotych, jednak ich łączna suma przekracza 25.000 złotych. Faktury były wystawiane ze stawką 23%, gdyż nie było zawartej między nami umowy dotyczącej dostawy sprzętu precyzującej kwoty i ilości. Kontrahent jednak uważa, że skoro łączna kwota faktur przekroczyła 25.000 to wszystkie faktury powinny zostać skorygowane i objęte odwrotnym obciążeniem, gdyż został przekroczony limit 20.000. Czy klient ma rację?

Pierwszym kryterium, które wskazuje na mechanizm odwrotnego obciążenia jest przekroczenie w ramach jednej sprzedaży limitu 20 000 zł bez kwoty podatku VAT w przypadku sprzedaży sprzętu elektronicznego (laptopy, tablety, telefony komórkowe czy konsole do gier).

Drugim kryterium jest rozpoznanie warunków dostawy w ramach tak zwanej jednolitej gospodarczo transakcji. Z racji tego, że jednolita gospodarczo transakcja obejmuje więcej niż jedną dostawę towarów, należy przeanalizować czy w omawianym przypadku zostały spełnione przesłanki do skorygowania faktur ze stawki 23% na odwrotne obciążenie.

Możemy na wstępie zauważyć, że pierwsze kryterium już na wstępie nie zostało spełnione. Jak zauważył klient dostawa towarów odbywała się na przestrzeni kilku miesięcy, każdorazowo została udokumentowana fakturą. Należy zwrócić uwagę, że sprzedaż nie odbywała się z dużą częstotliwością czasu, klient nie dokonywał zakupów cyklicznie np. kilka razy w przeciągu jednego miesiąca, dlatego sprzedawca nie miał podstaw do rozpoznania sprzedaży jako odwrotne obciążenie. Selektywne dokonywanie sprzedaży, na podstawie zawartych osobnych umów lub bez przesłanek wskazujących na dalszą sprzedaż w krótkim odstępie czasu, z jednym kontrahentem nie stanowi jednolitej gospodarczo transakcji. W przytoczonym przez Klienta zapytaniu, kontrahent wskazuje na przekroczenie ustalonego limitu 20.000 zł netto, jednak jak sam zauważył towary zakupił w ciągu ostatnich kilku miesięcy, dlatego każdy z dokonywanych zakupów jest traktowany jako osobna sprzedaż opodatkowania stawką 23%, warunki w jakich została dokonana nie wskazują na jej nietypowość. Sumowanie dokonanych zakupów np. w ciągu 5 miesięcy jest błędnym rozpoznaniem jednolitej gospodarczo transakcji. Dlatego faktury nie powinny zostać skorygowane. Zalecamy aby okoliczności sprzedaży sprzętu elektronicznego zawsze były dokumentowane umową określającą termin dostawy, ilość sprzętu oraz wycenę towaru. Każda umowa powinna być oceniana odrębnie, by w przypadkach częstych sprzedaży dla jednego klienta nie było wątpliwości co do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.