KIEDY SPRZEDAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0%?

1159

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,  stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

  • dla placówek oświatowych,
  • dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym – przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13–15 ww. artykułu.

Jakie towary podlegają opodatkowaniu stawką 0%?

Towary podlegające opodatkowaniu stawką 0%  zostały wymienione w załączniku nr 8 ustawy o VAT. Należą do nich:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  • drukarki,
  • skanery,
  • urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
  • urządzenia dla transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe routery i modemy).

Niezbędne dokumenty

Dostawa może korzystać z opodatkowania stawką 0% pod pewnymi warunkami, a mianowicie w przypadku:

1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową lub

2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku sprzedaży dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

UWAGA! Dostawca obowiązany jest przekazać kopię powyższych dokumentów do właściwego urzędu skarbowego.