LICZYSZ NA 9% CIT – MOŻESZ SIĘ PRZELICZYĆ

2750
9% CIT tylko dla wybranych

Podatnicy podatku od osób prawnych od nowego roku będą grupą, która będzie płacić najmniejsze podatki dochodowe. Zgodnie z planowanymi zmianami stawka CIT zostanie obniżona do rekordowo niskiej wartości 9%, czyli będzie stanowić połowę podstawowej stawki PIT, obejmującej większość przedsiębiorców.

Niski podatek… więc skorzysta tylko wąska grupa

Jak to w systemach podatkowych bywa, jeśli ma wejść w życie mniejsze obciążenie, to nie może dotyczyć zbyt szerokiej grupy podatników. Stawka 9% będzie dotyczyła tylko nowych firm oraz tych już funkcjonujących, które mają status małego podatnika, czyli ich przychody ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyły 1.200.000 mln euro. W przeliczeniu na złotówki w 2018 roku limit ten wynosi 5.176.000 złotych, w 2019 roku będzie niższy – 5.135.000 złotych.

Stawka 9% nie będzie mogła być też stosowana do opodatkowania dochodów pochodzących z zysków kapitałowych.

Uwaga na limit w ciągu roku 

Niestety, korzystając z obniżonej stawki i licząc na niższy podatek w ciągu całego roku, możemy się, krótko mówiąc, przeliczyć. Dlaczego? Ponieważ sam status małego podatnika czy też niedawne rozpoczęcie działalności nie chroni podatnika przed większą stawką CIT. Zgodnie bowiem z nowymi regulacjami, po przekroczeniu limitu przychodów 1.200.000 euro w trakcie roku, podatnik straci w kolejnych miesiącach możliwość stosowania stawki 9% i zastosowanie znajdzie stawka w wysokości podstawowej, czyli 19% (sic!). Niestety, kontrola limitu będzie niezbędna już w trakcie roku.

Wnosisz aport – z niskiego CIT nie skorzystasz przez 2 lata

Obecnie fakt wniesienia wkładu niepieniężnego przekraczającego 10.000 euro do istniejącej spółki nie wyklucza możliwości zastosowania stawki 15%. Dotyczy to obu spółek – wnoszącej i przyjmującej wkład. Wykluczenie dotyczy sytuacji kiedy wniesienie aportu ma miejsce już na etapie tworzenia spółek.

Od nowego roku, aby skorzystać z 9% stawki CIT, wniesienie aportem istniejącego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub jego składników majątku przekraczających 10.000 euro, będzie możliwe dopiero po upływie 2 lat. Nie będzie bowiem możliwe skorzystanie z preferencji w roku powstania spółki i w roku kolejnym.

Oszczędność? Tylko pozorna…

Ci, których kusi niska stawka podatku, muszą być ostrożni. Zakładając spółkę z o.o. (która jest najpopularniejszą formą opodatkowaną CIT) trzeba pamiętać o jeszcze jednym podatku – od wypłaconej dywidendy. Niestety zysk w spółce z o.o. jest opodatkowany dwukrotnie. Raz przy comiesięcznym podsumowaniu przychodów i kosztów, a następnie w przypadku wypłaty tegoż wcześniej wypracowanego zysku – poprzez opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem od dywidendy. O ile podatek dochodowy rzeczywiście będzie mikroskopijnej wielkości, to podatek, który zapłacimy po wypłacie zysku wynosi już 19%. A sumując oba obciążenia – fiskusowi należeć się będzie 28% podatku.

Projekt ustawy można śledzić tutaj: DRUK 2854

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa