PAKIET MŚP – ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1696
Pakiet MŚP

25 września 2018 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Został potocznie nazwany jako „pakiet MŚP” i już od samego początku wywołał wielkie poruszenie. 29 listopada ustawa została podpisana przez prezydenta, a większość zapisów wejdzie w życie już od Nowego Roku. Na co należy się szykować i czy proponowane uproszczenia faktycznie cokolwiek uproszczą?

Pakiet MŚP i zmiany w definicji małego podatnika

To jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian przez firmy z grupy MŚP, choć ten zapis wejdzie w życie dopiero w styczniu 2020 roku. Podniesiony zostanie limit sprzedaży (wraz z kwotą podatku) z 1,2 mln euro rocznie do 2 mln euro. Dzięki temu więcej firm będzie mogło skorzystać z już uchwalonych uproszczeń podatkowych, takich jak:

 • skorzystanie z prawa do jednorazowej amortyzacji środków trwałych w koszty uzyskania przychodu,
 • kwartalna metoda rozliczania zaliczek na podatek dochodowy i VAT,
 • metoda kasowa rozliczania podatku VAT,
 • niższe opodatkowanie podatkiem dochodowym.

Oznacza to, że w portfelach wielu podatników, którzy do tej pory nie mogli rozliczać się jako mali płatnicy, pozostanie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie więcej.

Zmiany, które zmniejszają kwotę podatku

Równie ważnymi zmianami, które pojawiają się w pakiecie MŚP i mają realny wpływ na kwoty płaconych przez nas podatków, są:

 • wliczanie pracy małżonka i małoletnich dzieci w koszty uzyskania przychodu,
 • jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln złotych,
 • zwolnienie z opodatkowania kwot odszkodowań uzyskanych od Towarzystw Ubezpieczeniowych na odtworzenie utraconego majątku.

Pierwsza z wymienionych zmian jest dużym krokiem naprzód dla małych, rodzinnych firm. Dzisiaj o wiele bardziej opłaca się nie wynagradzać członków rodziny za ich pracę – uzyskany w ten sposób przychód jest zwolniony z opodatkowania. Z drugiej strony zastanawiające jest, jak szybko okaże się, że w ten sposób część przedsiębiorców „ucieka” z drugiego progu podatkowego. Zobaczymy, co przyniesie czas i jak szybko Ministerstwo Finansów wprowadzi poprawki do tego zapisu.

Prowadzenie firmy ma być łatwiejsze

Nie możemy zapominać o szeregu zmian, które ułatwią fizyczne prowadzenie przedsiębiorstwa. Należą do nich zapisy o:

 • zniesieniu okresowych szkoleń BHP dla pracowników najmniej ryzykownych branż,
 • skróceniu do 90 dni okresu, po którym wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi w VAT,
 • ujednoliceniu formularzy podatkowych,
 • skróceniu okresu przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych do lat 5,
 • podejmowaniu uchwał w spółce z o.o. na odległość,
 • możliwości wezwania telefonicznego lub mailowego do kontroli czasowej niezdolności od pracy.

Właściciele spółek z o.o. także powinni być zadowoleni z pakietu MŚP. Jawnie wskazano skutki prawne, które nastąpią, jeśli czynności zostaną dokonane przez osobę nieuprawnioną. Zmieniono także sposób rozliczania i zwrotu zaliczek pobranych przez wspólników na poczet dywidendy, jeśli spółka osiągnęła stratę.

Pełną treść nowej ustawy znajdziesz tutaj.

To tylko część z wprowadzanych od Nowego Roku udogodnień zwanych pakietem MŚP, ale są to te najważniejsze, które mają wpływ na znaczną część przedsiębiorstw. Z pewnością więcej osób cieszy się z wprowadzenia nowych zapisów, bo faktycznie znacznie ułatwiają rozliczanie się czy niwelują efekt podwójnego opodatkowania. Jak długo ustawa pozostanie bez poprawek i interpretacji – możemy się tylko domyślać. Oby jak najdłużej!