SPLIT PAYMENT NADCHODZI- CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ?

1999
Rząd intensywnie pracuje nad uszczelnianiem systemu podatkowego. Po rozszerzeniu obowiązku przesyłania plików JPK na mikroprzedsiębiorców, wprowadza split-payment, czyli system podzielonej płatności. W przeciwieństwie jednak do obligatoryjnej wysyłki plików JPK_VAT od stycznia, obowiązującej od stycznia 2018 roku i przedstawianych na żądanie pozostałych struktur JPK od lipca 2018 roku, split payment jest dobrowolny. Oczywiście do czasu. Rząd bowiem już przymierza się do objęcia obowiązkową podzieloną płatnością tych branż, w których funkcjonuje mechanizm odwrotnego VAT, a więc m.in. branży budowlanej, handlu elektroniką czy wyrobami ze stali.
Na czym polega split payment?

Split payment polega na podziale płatności za towar lub usługę na dwie części. Kupujący będzie przelewał na zwykły rachunek sprzedawcy tylko kwotę netto. Natomiast równowartość podatku od towarów i usług przekaże na specjalne konto – rachunek VAT. Pieniądze na nim zgromadzone będą własnością sprzedawcy, ale dostęp do nich będzie ograniczony.

Wpływ split payment na prowadzenie firmy

Przedsiębiorcy obawiają się wprowadzenia tego mechanizmu obawiając się utraty płynności finansowej. I nie bez powodu. Zauważmy, że obecnie przedsiębiorcy dysponują całą kwotę należności. W tracie miesiąca na ich rachunek wpływa kwota o 23% większa, niż będzie to miało miejsce w przypadku split payment. Szczególnie narażone na zatory płatnicze są firmy działające w handlu, gdzie następuje szybki obrót pieniężny a specyfika branży wymaga dokonywania wielu zamówień i płatności. Obecnie płatność całości należności sprawia, że firmy mają większe środki na finansowanie działalności i kwota VAT z faktur sprzedaży jest w obiegu od 25 nawet do 55 dni (termin za zapłaty podatku VAT przypada dopiero na 25-go kolejnego miesiąca). Otrzymanie całości należności z początkiem miesiąca oznacza, że pieniądze mogą zostać przeznaczone na uregulowanie zobowiązań, lokaty i “pracować” aż do 25 dnia kolejnego miesiąca czyli nawet 55 dni.

Czy będę mógł korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Pomimo tego, że dodatkowy rachunek VAT i środki na nim zgromadzone będą należały do podatnika i organy podatkowe nie będą miały do niego dostępu,  to możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na skoncie VAT przez sprzedawcę będzie ograniczona. Środki zgromadzone na koncie będzie można wykorzystać do zapłaty VAT do urzędu lub na rzecz własnych dostawców. Środki zgromadzone na koncie VAT  będą mogły zostać przekazane na konto firmowe, ale przeprowadzenie takiej operacji będzie wymagało zgody naczelnika urzędu skarbowego. Termin na udzielenie zgody to 60 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku od przedsiębiorcy. Naczelnik może również odmówić przekazania pieniędzy. I tu zaczyna się reakcja łańcuchowa. W związku z ograniczoną dostępnością do środków zgromadzonych na koncie VAT, firmy będą zmuszone dokonywać płatności w tym systemie w celu uwolnienia środków. W inny sposób nie odzyskają szybko zamrożonych pieniędzy. Najłatwiejszym sposobem będzie zapłata VAT z  nowego konta i tym samym włączenie się do obsługi systemu podzielonej płatności.

A może nie taki diabeł straszny…

Czy split payment poza korzyściami proponowanymi przez rząd może mieć swoje dobre strony? Rząd zapowiada korzyści dla firm, które zdecydują się na wprowadzenie tego rozwiązania, a mianowicie:

  • przyspieszony termin zwrotu podatku VAT, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w pełnej kwocie,  uzyskamy już po 25 dniach
  • brak zastosowania sankcji z ustawy o podatku VAT (30 lub 100% sankcji od kwoty zobowiązania w sytuacji, kiedy faktura została źle rozliczona)
  • uniknięcie odpowiedzialności solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek. Odpowiedzialność solidarna dotyczy aktualnie towarów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT.
  • brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT – nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podwyższonych odsetek od zaległości w VAT, jeżeli wykazany przez niego naliczony podatek VAT będzie w 95% pochodzić z faktur opłaconych w formie podzielonej płatności
  • brak konieczności monitorowania stanu konta pod względem zobowiązań podatkowych – środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązań trafiają na wydzielone konto, w związku z tym podatnicy nie będą narażeni na opóźnienia w regulowaniu zobowiązań z powodu złego gospodarowania pieniędzmi.

Przypomnijmy, że split payment jest już wprowadzony od 2015 roku we Włoszech i przynosi, zdaniem włoskiego rządu, dobre efekty w uszczelnieniu systemu podatkowego. Korzyści dla budżetu są tak duże, że włoski rząd planuje przedłużyć stosowanie split payment aż do końca 2020 roku, czyli o kolejne trzy lata.

Mamy nadzieję, że planowane zmiany nie będą jednak korzystne jedynie dla budżetu państwa, bo ten nie skorzysta, jeśli system podzielonej płatności doprowadzi do zamknięcia wielu firm z powodu utraty płynności finansowej.

Wiesz już wszystko o split payment? Sprawdź swoją wiedzę! —> QUIZ

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa