SPÓŁKA Z O.O. A OSZCZĘDNOŚCI

1657
spółka z o.o.

W związku z planowanym wprowadzeniem 9% stawki CIT zamierzam otworzyć spółkę z o.o., żeby płacić mniejsze podatki. Czy dobrze myślę, że teraz to będzie najbardziej opłacalna forma prowadzenia działalności? 

Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wybór formy opodatkowania powinien być uzależniony od wielu czynników, nie tylko hipotetycznych zysków. Proszę pamiętać, że oszczędności mogą być pozorne. W spółce z o.o. mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem, raz na etapie miesięcznego podsumowania przychodów i kosztów i raz przy wypłacie zysku. To po pierwsze. Po drugie spółka z o.o. jest spółką kapitałową, co oznacza, że dysponuje swoim własnym, wydzielonym kapitałem. Już na etapie planowania działalności w tej formie trzeba wziąć pod uwagę, że pieniądze spółki to nie pieniądze wspólnika czy zarządu. Rozważając tę formę prowadzenia działalności należy zwrócić uwagę na kilka kwestii i przeanalizować swoją planowaną działalność:

  • rodzaj działaności (nie ma sensu prowadzić spółki z o.o. w przypadku kiedy de facto mamy do czynienia z jednoosobową działalnością lub spółką cywilną, gdzie nie jest możliwe rozdzielenie kapitałów oraz przy działalności na małą skalę (np. drobna sprzedaż czy sporadycznie świadczone usługi dla osób fizycznych),
  • dostęp do kapitału (zysku spółki) – należy rozważyć czy spółka ma cel inwestycyjny czy jest konieczne comiesięczne korzystanie ze środków finansowych,
  • konieczność prowadzenia tzw. pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) – koszty tego rodzaju księgowości są wyższe niż w przypadku książki przychodów i rozchodów, prowadzonej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej,
  • konieczność kontrolowania rozrachunków, sald i sporządzania sprawozdań finansowych.

Oczywiście jest możliwe korzystanie ze środków finansowych spółki np. poprzez zawartą umowę o pracę czy pobieranie wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu. Jednak wszystkie kwestie powinny być przeanalizowane przed podjęciem ostatecznej decyzji o formie prowadzenia działalności.

Oczywiście forma ta ma też swoje plusy – brak konieczności zapłaty składek ZUS, co dla początkujących przedsiębiorców jest ważne, ograniczenie odpowiedzialności i większe możliwości budowania marki firmy.

Forma spółki ma ułatwiać prowadzenie działalności, rozwój firmy, podejmowanie strategicznych decyzji. Źle dobrana może być przyczyną problemów i spowolni lub nawet zatrzyma rozwój firmy.

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa