SKŁADAMY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 – TUTORIAL

14182
Pod koniec stycznia Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to kolejny etap cyfryzacji rozliczeń podatkowych. Po obowiązkowym JPK, przyszła kolej na sprawozdania finansowe. W okresie przejściowym spółki będą mogły wysłać je jeszcze skanem, ale począwszy od 1 października 2018 roku sprawozdania wyślemy tylko elektronicznie jako JPK_SF.

Nowe przepisy weszły w życie 15 marca 2018 roku. Jest już dostępny portal, za pośrednictwem którego wyślemy sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Link do portalu znajduje się tutaj:  https://ekrs.ms.gov.pl/

Po wejściu na portal mamy dostępne 4 narzędzia:

1. Wyszukiwarkę KRS

2. Portal S24, w którym można dokonać rejestracji spółki online

3. Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych – za pośrednictwem którego możemy wysłać sprawozdanie finansowe 

4. Przeglądarkę dokumentów finansowych

Przesyłanie skanów będzie możliwe dzięki wprowadzeniu okresu przejściowego od 15 marca do 30 września 2018 roku. W tym okresie należy:

● sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie,

● po podpisaniu zeskanować je, tworząc elektroniczną kopię (skan),

● podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej i

● zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych.

Podpisywanie sprawozdania zgodnie z art. 38, ust. 2 znowelizowanej ustawy będzie musiało następuje poprzez złożenie podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

WAŻNE! Warto sprawdzić czy wspólnicy będą mieli możliwość podpisania sprawozdania i już teraz udzielić wskazówek w jaki sposób założyć bezpłatne konto na ePUAP.

Rejestracji na ePUAP można dokonać tutaj: Rejestracja do ePUAP

Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie. Można je założyć wchodząc do kafla S24 na stronie głównej portalu eKRS: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ Z tak utworzonego konta użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności portalu S24 oraz do funkcjonalności portalu do bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych.

Krok 1  – logujemy się na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i wybieramy opcję “bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”

Krok 2 – wybieramy opcję “Przygotowanie i składanie zgłoszeń”

Krok 3 – wpisujemy KRS spółki, której sprawozdanie chcemy złożyć

Krok 4 – tworzymy nowe zgłoszenie

Krok 5 – dodajemy sprawozdanie finansowe i inne dokumenty np. uchwały

WAŻNE! Sprawozdania finansowego nie dodajemy w formie jednego skanu, tylko w w podziale na bilans, rachunek wyników, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Każdą z części należy dołączyć osobno. Wprowadzenie do sprawozdania musimy podłączyć pod inną część sprawozdania, ponieważ nie została wydzielona w jako osobny dokument.

Wszystkie funkcje związane z zarządzaniem kontem (zmiana hasła, zmiana adres e-mail, usunięcie konta) są dostępne w zakładce „Moje konto” na kaflu S24, do którego można wejść ze strony głównej portalu eKRS.

WAŻNE!  Jeżeli używasz konta złożonego przed 15 marca 2018 r. i logujesz się pierwszy raz po 15 marca 2018 r. musisz dokonać autoryzacji konta „podpisując” je podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową.

Możesz posiadać tylko jedno konto autoryzowane danym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.Aby autoryzować konto:

– wejdź do kafla S24 na stronie głównej portalu eKRS

– wejdź do zakładki „Moje konto”

– wybierz zakładkę „Autoryzacja”

Mamy nadzieję, że wysyłka tą drogą będzie szybka i mało kłopotliwa. Z pewnością to oszczędność czasu i nie wymaga długiego oczekiwania w kolejce do dziennika podawczego w celu złożenia sprawozdania w wersji papierowej 🙂 szczególnie w okresie 1-14 lipca kiedy na wizytę w sądzie należało zarezerwować cały dzień.