SPRZEDAŻ USŁUG CZY TWORZENIE MARKI – TY WYBIERASZ!

1122
marka biura rachunkowego

Marka może być wartością samą w sobie, tak jak wygląda to w przypadku znanych koncernów o światowym zasięgu. Jednak również dla przedsiębiorstwa działającego na rynku lokalnym lub regionalnym może ona pomagać w zwiększaniu zasięgu i grupy docelowych klientów. Jak stworzyć markę dla przedsiębiorstwa usługowego jakim jest biuro rachunkowe? 

Proces tworzenia marki

Marka firmy nie jest wyłącznie jej nazwą. Wiąże się z pewnymi wartościami, ideami i misją do spełnienia. Z dobrą marką będą utożsamiać się klienci i chętnie powracać do usług danego biura. Aby zbudować taką markę, trzeba wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Jej tworzenie, a właściwie budowanie brandu, nazywane jest brandingiem. 

Celem brandingu jest zbudowanie marki dla danej firmy i jej produktów bądź usług, w taki sposób, aby stale poszerzała zysk i pozyskiwała nowych klientów. Branding usług, jakimi są również usługi księgowe, wymaga rozpoznania grupy docelowych klientów. Musimy poznać ich unikalne oczekiwania, sposób myślenia i motywacje do wyboru danych usług. Takie dane pozwolą na dokonanie segmentacji rynku i stworzenie takiego profilu działalności, aby utkwił on w świadomości społecznej. Zadaniem silnej marki jest zdobywanie wbrew pozorom nie tylko klientów, ale i zwiększanie rozpoznawalności w większej grupie docelowej. Biuro rachunkowe także może stworzyć silną markę, która będzie stanowiła o jego przewadze konkurencyjnej na rynku. Większość biur świadczy taki sam zakres usług dla klientów. Dla pozyskania jak największej liczby odbiorców dla swoich muszą więc wyróżnić się czymś dodatkowym. Warto zastanowić się nad specjalizacją i dążyć do mistrzostwa w wąskiej dziedzinie np. skupiając się na obsłudze określonego typu działalności lub branż. 

Zasoby ludzkie w rozwijaniu marki 

Na rozpoznawalność marki w biurze rachunkowym pracować może właściciel, o ile ma odpowiednią wiedzę dotyczącą marketingu, albo też biuro może w tym celu zatrudnić wyspecjalizowaną agencję kreatywną. 

Na korzyść marki przemawia profesjonalna obsługa klientów, terminowość i pozostawanie w gotowości personelu biura rachunkowego. Księgowi pracujący w nim powinni kierować się zawsze najwyższymi standardami obsługi, bez względu na to, czy będą obsługiwać małą firmę, czy duże przedsiębiorstwo. Dzięki ludziom można zwiększać świadomość oferowanych przez dane biuro usług. Zasoby ludzkie bez wątpienia są najważniejszym elementem bez którego powstanie i rozwój danego brandu nie byłoby możliwe.

Czym jest marka?

Żeby móc tworzyć markę, trzeba zrozumieć, czym ona właściwie jest. To reputacja firmy, jej wizerunek zapisany w świadomości klientów, otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa. To każdy element, o którym może pomyśleć klient w odniesieniu do danej firmy. Marka to nie tylko zapis literowy czy znak graficzny, jak uważają niektórzy, ale szereg skojarzeń, symboli, a nawet czasem dźwięków i zapachów. Z marką kojarzone są jej reklamy w różnych mediach. Brand jest skrótem, jakim posługuje się firma przy określaniu siebie i swojej oferty kierowanej na rynek. 

Najważniejszym elementem wpływającym na komunikację marki jest nazwa, która powinna być związana z firmą, jej działalnością, ofertą i podstawowymi ideami, jakie spełnia. W przypadku biura rachunkowego nazwa powinna odzwierciedlać profesjonalizm i być związana w jakikolwiek sposób z branżą rachunkową. Jej wymyślenie nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, ponieważ trzeba dokonać analizy rynku i konkurencji, sprawdzić propozycje nazw pod kątem merytorycznym i słownikowym oraz skontrolować, czy wymyślona nazwa nie jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. Najlepiej, aby była to nazwa łatwa do zapamiętania i wymówienia dla przeciętnego odbiorcy – nie za długa, unikalna i wpadająca w ucho. 

Równie ważny może być znak graficzny – logo towarzyszące nazwie czy slogan. Logo wraz z kolorystyką, krojem czcionki i innymi, podobnymi elementami tworzy identyfikację wizualną firmy. Stanowi to nieodzowny element marki. 

Od czego zacząć tworzenie marki?

Proces brandingu powinien rozpocząć się analizą rynku i rozpoznaniem wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących danego przedsiębiorstwa oraz usług, jakie świadczy klientom. Najlepiej też wykonać badania ankietowe, z czym i jak kojarzy się dane biuro rachunkowe. Po rozpoznaniu konkurencji, można przystępować do brandingu – wymyślenia nazwy dla biura rachunkowego i jego usług, opracowania logo lub logotypu oraz określenia wszystkich elementów składowych marki. Dopiero po jej ukształtowaniu można zająć się jej właściwą promocją. 

Marka, jej rozpoznawalność i wartość, wzmacniane mogą być przez szereg działań promocyjnych prowadzonych w internecie. Warto założyć dla biura stronę internetową – choćby wizytówkową, którą będzie można pozycjonować w wyszukiwarce internetowej – najlepiej z użyciem lokalnych fraz, aby pozyskiwać w ten sposób nowych klientów. Z pomocą przychodzą również media społecznościowe – Facebook i Instagram, które obecnie są przeważającą firmą kontaktu z klientem oraz sposobem na budowanie marki. Życie toczy się w internecie, lokalizacja biura przestaje mieć znaczenie. Warto przyglądnąć się jak nasze biuro wypada w na tle konkurencji również pod tym względem. 

Konsekwentne tworzenie marki i jej promocja pozwolą na zbudowanie stabilnej pozycji biura rachunkowego na rynku docelowym. Branding to skomplikowany i długotrwały proces, ale prowadzony w sposób celowy i umiejętny da biurowi rachunkowemu przewagę nad konkurencją. 

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa