ULGA NA START – TO WARTO WIEDZIEĆ

1987

Osoby rozpoczynające swoją przygodę z biznesem będą mogły już na starcie zaoszczędzić 1400 złotych. Ulga na start, którą wprowadza ustawa Prawo Przedsiębiorców – jedna z ustaw tworząca Konstytucję Biznesu, której celem jest ułatwienie prowadzenia firmy i wsparcie przedsiębiorców wchodzi w życie 30 kwietnia. Co oznacza dla przedsiębiorcy i jakie są jej wady i zalety?

Czym jest “ulga na start”?

Zgodnie z Art. 18. ust. 1 wspomnianej ustawy:

  • Przedsiębiorca będący osobą fizyczną,
  • który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zwolnienie dotyczy jedynie składek społecznych a nie składki zdrowotnej, której opłacanie jest obligatoryjne.

Ulga na start – plusy

Oczywistym plusem, który nie jest bez znaczenia dla młodych przedsiębiorców to oszczędności w związku z brakiem konieczności opłacania części ubezpieczeń. Części, ponieważ ulga dotyczy jedynie zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, których wysokość (począwszy od kwietnia 2018 roku) to 199,34 złotych. Brak wymogu opłat tej składki to oszczędność w wysokości około 1200 lub 1400. W przypadku początkujących  przedsiębiorców kwota ta może okazać się znacząca i dość mocno zasili początkowy budżet. Jak zaoszczędzić 1400 złotych? Wystarczy zarejestrować firmę w drugim lub kolejnym dniu miesiąca. Dzięki temu będzie możliwość skorzystania z niej nie przez 6, tylko aż przez 7 miesięcy, gdyż do okresu trwania ulgi nie wliczamy niepełnego miesiąca.

Przykład

Pan Tomasz zamierza założyć działalność gospodarczą i skorzystać z “ulgi na start”. Chciałby mieć możliwość prowadzenia firmy już w maju. Rozważa rejestrację z dniem 30 kwietnia, 1 maja i 2 maja. Która opcja będzie najlepsza? Najlepszym rozwiązaniem jest rejestracja od dnia 2 maja. Dlaczego? Rejestrując działalność od 30 kwietnia lub 1 maja będzie objęty ulgą do dnia 31 października, ale rejestrując ją już od 2 maja zyska dodatkowy miesiąc ulgi i skorzysta z niej aż do końca listopada. Dodatkowe 2 dni przesunięcia to realna oszczędność kolejnych niemal 200 złotych.

Ulga na start – minusy

Niestety, nowy przepis ma też swoje wady. W związku z brakiem obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, którego wypłata jest uzależniona od opłaty składki na ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorca, który wskutek doznanego wypadku w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z prowadzenia firmy nie otrzyma także zasiłku wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego.

Czy “ulga na start” jest obowiązkowa?

Zakładając firmę przedsiębiorca może, ale nie musi z niej skorzystać. Zgodnie a Art. 18 ust. 2. “Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych”. Co wtedy? Jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z “ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy (czyli okresu trwania ulgi) będzie objęty “małym ZUS” przez okres 24 miesięcy od dnia wskazanego we wniosku zgłoszeniowym. Data ta jednak nie może być jednak wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku (czyli nie można zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z datą wsteczną).

Co dalej po upływie 6 miesięcy? 

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca będzie opłacał tzw. “mały ZUS”, czyli składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Łączna miesięczna wysokość składek wynosi: 519,28 złotych.

Okres 24 miesięcy jest liczony od następnego dnia po upływie tych 6 miesięcy. Nie ma tutaj znaczenia czy przedsiębiorca będzie miał inne tytuły do ubezpieczeń i będzie objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym czy zawiesi wykonywanie działalności bezpośrednio po upływie 6 miesięcznej „ulgi na start”.

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa