ULGA NA ZŁE DŁUGI – SZYBCIEJ ODZYSKASZ VAT

  1898
  ulga na złe długi

  Szczęśliwi ci przedsiębiorcy, którzy nigdy nie spotkali się z nieterminowymi płatnościami od swoich kontrahentów. Niestety większość z nas miała do czynienia z takowymi. O ile można wybaczyć kilka dni opóźnienia, tak do tej pory nagminnie zdarzają się sytuacje, gdzie pieniędzy nigdy nie zobaczymy. Jest to o tyle problematyczne, że musimy zapłacić podatek VAT od kwot, które nigdy do nas nie trafiły. By otrzymać jego zwrot, możemy skorzystać właśnie z ulgi na złe długi.

  Krótszy termin na odzyskanie VAT

  Ulga na złe długi umożliwia zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło już 90 dni. Do końca 2018 roku obowiązywał dłuższy termin, bo aż 150 dni. Od 1 stycznia 2019 roku dług jest uważany za prawdopodobnie nieściągalny po 90 dniach od ostatniego dnia terminu płatności. Kwestia ta jest uregulowana w art. 89a, ust. 1a “Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.”

  Kto może z niej skorzystać? 

  Ulga za złe długi zapisana jest w ustawie o VAT. W 89a ust. 2 są dokładnie wskazane sytuacje, kiedy można z niej skorzystać.

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

  Jak dokonać odliczenia?

  Wierzyciel nie ma obowiązku informowania dłużnika o skorzystaniu z prawa do ulgi za złe długi. Aby móc skorzystać z ulgi, musi jednak złożyć stosowny formularz w urzędzie skarbowym. Mowa o deklaracji VAT-ZD. Składając rozliczenie miesięczne VAT-7 ujmujemy w nim podatek należny pomniejszony o wykazaną ulgę.

  Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, czyli za miesiąc, w którym mija 90 dni od terminu płatności, pod warunkiem że do dnia złożenia deklaracji wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

  Musimy jednak pamiętać, że w przypadku odzyskania zaległości, na której rzecz dokonaliśmy korekty VAT, jesteśmy zobowiązani do ponownego złożenia korekty i rozliczenia się z fiskusem. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy dług został nam zwrócony jedynie częściowo – wtedy mamy obowiązek ponownie zapłacić podatek od kwoty, którą udało nam się odzyskać.

  Te same regulacje dotyczą dłużnika, który zgodnie z ustawą jest zobowiązany do złożenia korekty. Jednak wierzyciel zgodnie z art. 89a może skorzystać z tego rozwiązania, ale dłużnik zgodnie z art. 89b ma już taki obowiązek. 

  Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa