WYBÓR FORMY PRAWNEJ FIRMY – 5 PYTAŃ NA START

762

Jeśli już przeszedłeś szczęśliwie analizę cech osobowościowych i wiesz, że posiadasz wszystkie (lub niemal wszystkie) cechy, które ułatwią Ci prowadzenie firmy musisz zastanowić się nad kolejnymi aspektami prowadzenia działalności. Pamiętaj o tym, czym masz zamiar się zajmować, o specyfice Twojego biznesu. Rozmawiaj z osobami, które prowadzą już swoje firmy, analizuj, wyciągaj wnioski, ale pamiętaj o najważniejszej rzeczy: to co jest dobre dla firmy i finansów Twojego kolegi lub koleżanki niekonieczne będzie dobre dla Twojego biznesu i Twojego portfela.

Pięć pytań na start

Wybór formy prawnej nie jest oczywisty.  Aby wybrać najlepszą dla Twojej firmy musisz rozważyć przynajmniej kilka kwestii:

 1. Czy chcesz prowadzić firmę sam czy masz grupę sprawdzonych osób, które stworzą “dream team” w celu wspólnego rozwijania biznesu?
 2. Czy firma, którą zamierzasz prowadzić będzie działać na większą skalę lub na trudnym rynku i korzystniej i bezpieczniej będzie zastosować rozdzielenie majątku prywatnego od firmowego?
 3. Czy zależy Ci na prostym ujęciu księgowym operacji i chcesz mieć swobodę w dysponowaniu pieniędzmi prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów?
 4. A może zależy Ci na czytelnym i szczegółowym przedstawianiu operacji księgowych, rozliczeń pomiędzy kontrahentami, wspólnikami, stanu środków pieniężnych prowadzonym na kontach księgowych ksiąg rachunkowych?
 5. Jaki kapitał możesz przeznaczyć na rejestrację spółki oraz pierwsze zasilenie konta firmowego?

Jeśli odpowiesz na te pytania będziesz mógł świadomie zdecydować o formie prawnej i zmierzyć się z konsekwencjami wyboru jakiego dokonasz.

Sam sobie sterem i okrętem

Pytanie, od którego zaczynają wszyscy… samodzielnie czy zespołowo. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przy mniejszych firmach sterem i okrętem jest właściciel. Właściciel posiada wiedzę, organizuje, pracuje (nierzadko po kilkanaście godzin na dobę), decyduje, jest specjalistą od reklamy, transportu, swoją własną sekretarką i windykatorem. Tak – na tym mniej więcej polega JDG – na byciu wszystkim w jednej osobie.  Zazwyczaj na początku naszej przygody z własną firmą właśnie tak wygląda nasze życie. Firma przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Jednoosobowa działalność a odpowiedzialność prawno-materialna:

 • odpowiadasz całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy (bo ty to firma)
 • nie musisz dysponować kapitałem na start, gdyż nie jest wymagane wnoszenie do firmy konkretnej kwoty (bo twoje pieniądze = pieniądze firmy)
 • nie ponosisz kosztów związanych z rejestracją firmy

Jednoosobowa działalność a księgowość:

 • prowadzisz uproszczoną księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • nie musisz korzystać z usług biura rachunkowego (choć tutaj należy bardzo uważnie przyjrzeć się działalności i niekoniecznie do końca wierzyć w swoje umiejętności w tej dziedzinie)
 • możesz wybrać formę opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)

Dream Team – czyli postaw na współdziałanie

Jeśli jesteś szczęściarzem i  masz zaufane osoby, pragnące tak jak Ty rozwinąć własną firmę, macie podobne plany i wspólną wizję – możecie jako osoby prowadzące jednoosobową działalność zawiązać spółkę.

Jako wspólnicy dzielicie się obowiązkami, lecz również zyskami.

Najprostszą formą współdziałania w formie spółki jest spółka cywilna, czyli umowa wspólników, która posiada elementy takie jak: wspólny cel gospodarczy i zobowiązanie wspólników do określonego działania (np. wniesienia wkładów).

Zazwyczaj tworzą ją osoby fizyczne, choć możliwe jest przystąpienie do spółki także osoby prawnej.

Czym różni się ta forma prowadzenia działalności od JDG poza składem osobowym? Do najważniejszych różnic należą:

 • konieczność zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami (ze względu na kwestie utrudnień dowodowych w przypadku sporów, najlepiej na piśmie)
 • konieczność posiadania wspólnego celu gospodarczego
 • konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy spółki, którego podstawę stanowi wartość wkładów wniesionych do spółki. Stawka podatku wynosi 0,5% wartości wkładów.

W spółce cywilnej  zgodnie z art. 864 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie. Bez względu na zapisy w umowie, które przykładowo wyłączają odpowiedzialność jednego ze wspólników, wierzyciele mogą dochodzić swoich wierzytelności zarówno z majątku spółki, jak i majątków osobistych wszystkich wspólników.

Warto pamiętać, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie może być stroną umowy. W przypadku zawierania umów przez spółkę w jej imieniu będą występować wspólnicy.

Jak wygląda prowadzenie księgowości spółki cywilnej? W większości przypadków stosowana tu jest uproszczona forma prowadzenia księgowości czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Jeśli jednak co najmniej jeden ze wspólników jest osobą prawną lub tzw. ułomną osobą prawną np. spółką jawną lub komandytową Twoja firma nie będzie mogła prowadzić uproszczonej księgowości.

Jeśli Twoja firma zamierza działać na większą skalę lub na trudnym rynku, to korzystniej i bezpieczniej będzie oddzielić majątek prywatny od firmowego.

O co chodzi i jak to zrobić przeczytasz tutaj: CZY WARTO ROZDZIELIĆ MAJĄTEK PRYWATNY OD FIRMOWEGO, JAK TO ZROBIĆ I PO CO?