Split Payment 2018

  334

  Co to jest split payment?

  Korzyść z przejścia na split payment to:

  Czy można korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?

  W jakim z poniższych państw europejskich split payment obowiązuje od 2015 roku?

  Czy naczelnik Urzędu Skarbowego może odmówić przekazania pieniędzy z konta VAT na konto firmowe?

  Jaki będzie dostęp przedsiębiorcy do jego rachunku VAT?

  Ile dni ma naczelnik Urzędu Skarbowego na wydanie zgody na przelew środków z rachunku VAT?

  Dla jakich branż rząd chce wprowadzić obowiązkowy split payment?

  Jaka idea przyświecała wprowadzeniu split payment w Polsce?

  Do kogo będą należeć pieniądze zgromadzone na koncie VAT?