ZMIANY DLA FIRM – NOWY TERMIN

13058

Od marca 2018 roku planowano wprowadzenie kolejnych zmian, mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie firmy. Zmiany te będą realizowane w ramach tzw. Konstytucji Biznesu, która ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić relacje pomiędzy biznesem a administracją.

Termin wejścia w życie ustawy Prawo Przedsiębiorców został jednak zmieniony. Senat wniósł poprawki dotyczące m.in. daty, z jaką wchodzi w życie ustawa poprzez zapis: “Ustawa Prawo Przedsiębiorców wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia”.

Więcej na temat tego przesunięcia znajdziesz tutaj.

Działalność nierejestrowana

Pierwszą nowością jest wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej. Jest to rozwiązanie przewidziane dla osób, które prowadzą działalność na bardzo mała skalę, a ich miesięczny przychód nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia do 2100 roku, limit przychodów wyniesie 1 050 zł. Osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznym świadczeniem usług (np. oferują drobne naprawy domowe) nie będą musiały rejestrować działalności gospodarczej. Dochody z tej działalności będą rozliczane na zasadach ogólnych.

Więcej na temat działalności nierejestrowanej we wpisie:

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA NIE DLA KAŻDEGO

Ulga na start

Kolejna zmiana, tzw. “ulga na start” polega na zwolnieniu z płacenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne przez pół roku. Ulga ta obejmie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy podejmują działalność po raz pierwszy lub ponownie po upływie minimum 5 lat. Ustawa precyzuje także, że nie może on jej wykonywać na rzecz swego byłego pracodawcy, na rzecz którego w danym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał czynności wchodzące w zakres działalności.Po tym czasie przez dwa kolejne lata będą mogli opłacać preferencyjne składki.

Inne zmiany

Konstytucja Biznesu wprowadza również inne korzystne zmiany:

  • wprowadzenie katalogu relacji urząd -przedsiębiorca czyli zasad regulujących relacje biznes-państwo,
  • powołuje stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który będzie stał na straży praw zagwarantowanych przez Konstytucję Biznesu,
  • wprowadza obowiązek wydawania objaśnień prawnych, czyli napisanych prostym językiem „poradników” jak stosować najtrudniejsze przepisy,
  • zakłada możliwość załatwiania prostych spraw urzędowych przez internet i telefon,
  • stworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy –  portalu internetowego i rozwinięcia obecnego www.biznes.gov.pl, który nie tylko w wyjaśni w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami,
  • stopniową likwidację numeru Regon.

Przypomnijmy, że od stycznia wszystkie składki ZUS są przekazywane na jedno konto. Wyszukiwarkę oraz dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz we wpisie:

JEDEN RACHUNEK DO WPŁAT SKŁADEK ZUS

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa