ZMIANY W PCC – NIŻSZY PODATEK I ZBIORCZE DEKLARACJE

  1156

  Nowe przepisy, o których mowa mają wejść w życie 1 lipca 2019 roku w ramach nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw. To kolejne ułatwienie, z którego będzie nam dane skorzystać w przyszłym roku.

  Zapłacimy niższy podatek

  Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie podatku PCC od pożyczki i nieprawidłowych depozytów. Tym mianem określa się przechowywanie nie naszych pieniędzy i możliwość dowolnego rozporządzania nimi. Obecnie podatek ten wynosi 2% – w przyszłym roku ma spaść do 0,5%. To dobra wiadomość dla wszystkich pożyczkobiorców, którzy korzystają z pomocy finansowej od rodziny i znajomych przekraczającej możliwość zwolnienia z opodatkowania. Przypominamy, że co do zasady przyjmowanie pomocy finansowej tego typu od przedsiębiorstwa zajmującego się tylko taką działalnością, które jest płatnikiem VAT (lub jest z niego zwolnione) nie wymaga uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Zbiorcza deklaracja PCC ułatwi życie

  Najwięcej problemów z wypełnianiem deklaracji PCC mieli właściciele firm zajmujących się skupowaniem nieruchomości czy praw majątkowych. Do tej pory każdy przedmiot wymagał złożenia osobnego formularza. Sprawia to, że niekiedy w miesiącu konieczne jest złożenie kilkudziesięciu lub kilkuset dokumentów. Nowe przepisy ułatwią pracę:

  • komisom samochodowym,
  • firmom skupującym wierzytelności,
  • kupcom dzieł sztuki,
  • pośrednikom sprzedaży przedmiotów cennych.

  W przypadku nabycia przedmiotu o wartości powyżej tysiąca złotych konieczne jest uiszczenie podatku wynikającego z odrębnej deklaracji. Od lipca 2019 będzie możliwe złożenie jednego, zbiorczego dokumentu za cały miesiąc. Zgodnie z dodanym w art. 10 ust. 1a: “podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich”.

  Jak będzie wyglądać PCC dla pożyczkobiorców?

  Także pożyczkobiorcy, który zaciągają zobowiązania od osób prywatnych, będą mogli skorzystać ze zbiorczej deklaracji PCC. Z nowego przepisu będzie można skorzystać tylko wówczas, gdy pożyczkobiorca otrzyma wiele pożyczek od różnych osób. Nie ma tu zaś znaczenia, ile razy została nam przekazana suma pieniędzy. Jeśli więc otrzymaliśmy dziesięć pożyczek od jednej osoby, to nie mają tu zastosowania przepisy o deklaracji zbiorczej.

  Nowy Rok obfituje w zmiany podatkowe, które mają za zadanie ułatwić nam rozliczanie się z fiskusem. Wyżej opisane przepisy z pewnością zostaną przyjęte pozytywnie – o ile Ministerstwo Finansów zdąży przygotować swoje systemy informatyczne do przyjmowania nowego rodzaju deklaracji.

  Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa